Den syrianska örnen kallas den figur som syns i i både folkgruppen syrianernas flagga och i till exempel i den flagga som Arameisk-Syranska fotbollslaget använder. Men i strikt mening så är det egentligen tre olika figurer som man satt samman – visserligen så att de numer ska se ut som en örn. I figuren är fågelns huvud en flammande sol, vilket på den här flaggan är en symbol för universum och hela världsalltet.

Resten av örnen

Det som på flaggan är fågelns vingar är faktiskt avsedda att se ut som just vingar. Man har valt dem eftersom de symboliserar allt mellan universum och människan. Slutligen finns längst ner på flaggan det som ser ut som fyra stycken stjärnor vid det som skulle vara örnens stjärtfjädrar. Egentligen ska dessa vara fyra stycken blommor och de symboliserar de fyra väderstrecken och livet på jorden.