Syrianska örnen

Örn flyger över himlen

Syrianska örnen finns avbildad på flera flaggar, bland annat den arameisk-syrianska. Läs mer om örnens och flaggans symbolik här.